hero-img

Publication of information on capital adequacy and liquidity

2022

Kapitaltäckningsrapport Kv.1

Årligt offentliggörande av riskhantering
och kapitaltäckning (Pelare-3 rapport)

2021

Kapitaltäckningsrapport Kv.1
Kapitaltäckningsrapport Kv.2
Kapitaltäckningsrapport Kv.3
Kapitaltäckningsrapport Kv.4

Årligt offentliggörande av Riskhantering och kapitaltäckning (Pelare-3 rapport)

2020

Kapitaltäckningsrapport Kv.1
Kapitaltäckningsrapport Kv.2
Kapitaltäckningsrapport Kv.3
Kapitaltäckningsrapport Kv.4

2019