Just nu sker det många bedrägeriförsök via telefon, mejl och sms. Ett vanligt exempel är att bedragaren utger sig ringa från en bank eller en myndighet och ber dig att identifiera eller legitimera dig via BankID eller via din bankdosa. Om du misstänker att det är ett bedrägeri eller om något är för bra för att vara sant så ska du avsluta samtalet på en gång. Bedrägeri- och säkerhetsinformation
×

Avida Finans AB (publ) offentliggör prospekt

Stockholm, 2018-12-07 kl. 16:00 CET


Avida Finans AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Avida Finans AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 6 november 2018 supplementärkapitalinstrument (Tier 2 obligationer) om 250 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 250 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,5 procent per år och har slutförfall den 6 november 2028.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.
Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.avidafinance.com) webbplatser.

Denna information är sådan information som Avida Finans AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018 kl. 16:00.

För ytterligare information, var god kontakta:

Tord Topsholm, CEO på Avida
Telefon: 072-402 44 25, E-post: tord.topsholm@avida.se

Pehr Olofsson, CFO på Avida
Telefon: 072-402 44 94, E-post: pehr.olofsson@avida.se

LÄNK!

Läs prospektet