Varning: Just nu sker det många bedrägeriförsök. Kom ihåg att Avida aldrig kommer kontakta dig per telefon, sms eller mejl och be om dina bankuppgifter. För mer information om hur du skyddar dig mot bedrägerier hittar du via länken.. Bedrägerier – så skyddar du dig
×

Avida har signerat avtal med Raketech om att etablera en revolverande kreditfacilitet

Vi kan med glädje tillkännage att vi har signerat ett avtal att etablera en revolverande kreditfacilitet om EUR 15m för att supportera det börsnoterade iGaming marknadsföringspartnerbolaget, Raketech, i deras fortsatta tillväxtresa. Kreditfaciliteten gör det möjligt för Raketech att fortsätta växa genom strategiska förvärv och kan vidare användas för finansiering av rörelsekapital, andra investeringar och andra allmänna företagsändamål. Kreditfaciliteten inkluderar en förlängningsoption och kan därmed förnyas årligen från dess första utnyttjandedatum på vissa villkor.

Denna transaktion belyser återigen Avidas förmåga att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för att stödja tillväxtinitiativ och Avidas ambition att vara en pålitlig finansieringspartner för både Private Equity Fonder och investeringsföretag verksamma i Norden.

Läs mer om debt finance hos Avida