Avida välkomnar KKR som ny huvudaktieägare

...och offentliggör en villkorad riktad nyemission om cirka NOK 300 miljoner till KKR, tillsammans med information om KKRs avsikt att utföra ett villkorat erbjudande om NOK 33 per aktie till samtliga aktieägare

 

Tord Topsholm, CEO på Avida: “Jag välkomnar KKR som ny ägare och känner mig stolt att en global aktör har valt Avida som en plattform för den nordiska marknaden för nischbanker. Med deras breda och djupa kunskap samt deras globala nätverk kommer KKR kunna bidra till fortsatt tillväxt i bolaget.”

Läs hela pressmeddelandet