Det är många som kontaktar oss just nu därför kan våra väntetider bli lite längre än normalt. Vi ber om ursäkt för detta.
×

Avida växlar upp – ser stor tillväxtpotential inom den nordiska företagsmarknaden

Med målet att bli en av de ledande specialisterna på finansiering i Norden inom både konsument- och företagsfinansiering, gör Avida nu strategiska satsningar i bolagets företagsverksamhet för att ta del av den stora tillväxtpotential som finns på den nordiska företagsmarknaden.
Satsningen kommer som ett resultat av den strategiöversyn som styrelsen och ledningsgruppen för Avida genomförde under första halvåret i år.
- Vi tror att det finns en betydande tillväxtmöjlighet på den nordiska marknaden för att leverera finansiella lösningar till både privatpersoner och företag, säger Varun Khanna, styrelseordförande i Avida och representant för bolagets huvudägare, KKR. Sedan vi investerade i Avida för ett år sedan har vi tillsammans med ledningsgruppen identifierat en tydlig tillväxtmöjlighet för bolagets företagsmarknad. Utöver att vi ska behålla vår starka marknadsposition när det gäller att tillhandahålla factoringlösningar för små- och medelstora företag, satsar vi nu också fokuserat på finansieringslösningar för finansiella sponsorer och deras portföljbolag, under ledning av vår nyutnämnda chef för affärsområdet Business Finance, Filip Gustafson.

Pehr Olofsson, Interim CEO för Avida, säger: Under Filips ledning har vi gjort ett antal nyckelrekryteringar för att ytterligare stärka vårt Business Finance-team. De nya kollegorna bidrar med stor erfarenhet och expertis och tillför ett värdefullt nätverk i branschen. Detta, tillsammans med en snabb och väl underbyggd kreditbeslutsprocess, kommer fortsätta att generera god tillväxt framåt. Satsningen har redan börjat ge resultat och två stora lånetransaktioner stängdes tillsammans med Private Equity-fonder och deras portföljbolag innan semesterperioden.

För att kunna vinna företagsaffärer på en hård konkurrensmarknad där marginalpressen ständigt är närvarande är det så mycket mer än pris som spelar roll, enligt den nyligen utsedda chefen för Business Finance, Filip Gustafson.
- Jag ser stor potential att öka Avidas volymer genom att erbjuda skräddarsydda och flexibla finansieringslösningar till våra företagskunder. En djup förståelse för företagets affärsmodell och behov, i kombination med en effektiv kreditprocess, gör att vi kan fatta snabba och välgrundade kreditbeslut. Vi kan erbjuda flexibilitet i struktur och villkor som gör oss relevanta även i situationer som ligger utanför de traditionella bankernas kreditutbud.