Just nu sker det många bedrägeriförsök via telefon, mejl och sms. Ett vanligt exempel är att bedragaren utger sig ringa från en bank eller en myndighet och ber dig att identifiera eller legitimera dig via BankID eller via din bankdosa. Bedrägeri- och säkerhetsinformation
×

Avidas delårsrapport: Stabil utveckling i en utmanande tid

Under årets tredje kvartal fortsatte tillväxten vara god med en kontrollerad tillväxt på 3 procent under kvartalet jämfört med andra kvartalet i år och med 28 procent jämfört med samma period 2019. Den totala utlåningen till allmänheten var vid utgången av tredje kvartalet 10.164 MSEK. 

- Med våra nya starka ägare, en effektiv organisation och ett väl anpassat och konkurrenskraftigt erbjudande både till konsument- och företagsmarknaden kommer Avida stå starkt under återstoden av pandemin men också i den period som kommer därefter, säger Tord Topsholm, CEO på Avida.

 

God tillväxt både inom Consumer Finance och Business Finance

Efter att tidigt under pandemin medvetet bromsat utlåningen växer Avida åter inom Consumer Finance. Ökningen har främst drivits av den svenska och finska konsumentmarknaden men även den norska utlåningen till konsumenter har visat en viss ökning i slutet av kvartalet då bolaget åter har börjat erbjuda refinansieringslån i Norge.

Inom Business Finance finns ett starkt underliggande finansieringsbehov hos Avidas företagskunder, det gäller både factoring och företagslån. Den ökande efterfrågan och en effektiv marknadsbearbetning ledde till att Avida i september noterade den starkaste factoringmånaden hittills i bolagets historia.

Låga kostnader 

En mer effektiv organisation, minskat antal konsulter och ett minskat resande under den rådande pandemin har gynnat Avidas kostnadsutveckling. Under kvartalet nåddes en K/I-relation på 0,34 vilket är rekordlågt för bolaget.

Under årets första och andra kvartal gjorde Avida två extra kreditreserveringar på grund av det osäkra läget som då rådde i samband med den pågående pandemin och hur den skulle påverka betalningsförmågan hos våra kunder. Företagsledning följer fortsatt utvecklingen i omvärlden och hos våra kunder för att kunna agera ytterligare om det skulle behövas.

Januari – september 2020 jämfört med januari – september 2019

  • Låneportföljen har växt med 28 % sedan tredje kvartalet 2019 till totalt 10.164 MSEK.
  • Räntenettot ökade med 35 % från 139 MSEK andra kvartalet 2019 till 188 MSEK tredje kvartalet 2020.
  • Kreditförlusterna ökade till 82 MSEK från 50 MSEK tredje kvartalet 2019.
  • Rörelseresultatet ökade från 38 MSEK tredje kvartalet 2019 till 41 MSEK.
  • K/I-talet minskade till 0,34 från 0,38 motsvarande period förra året.
  • Totala kapitalrelationen har ökat till 17,2 % från 16,3 % tredje kvartalet 2019.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till  11,6 % jämfört med 13 % samma period 2019.

Läs hela rapporten