Just nu sker bedrägeriförsök via sociala medier, telefon, mejl och sms. Bedragare utger sig för att representera en bank eller en myndighet och ber dig att identifiera eller legitimera dig via BankID eller via din bankdosa. Om du misstänker att det är ett bedrägeri eller om något är för bra för att vara sant så ska du avsluta samtalet på en gång. Bedrägeri- och säkerhetsinformation
×

Avidas plattformbyte har lagt grunden för modern, kunddriven utveckling

Nu när nyförsäljning till privatkunder i Finland går via Avidas nya affärsplattform, från systemleverantören Stacc, börjar slutet närma sig för det omfattande projektet där gammal teknik bytts mot ett flexibelt och framtidssäkrat system. Ett system där Avida kommer kunna skapa spännande produkter och tjänster för hela den Nordiska marknaden, och målet är högt ställt – Avida ska bli branschledande i att förstå och möta kundernas behov i hela Norden.

- Nu har vi samtliga våra marknader på en och samma moderna plattform, säger Christopher Dughieri, COO på Avida. Det ger oss enorma möjligheter att utveckla produkter och tjänster i en modern teknisk miljö. Dessutom kommer vi ha en mer kostnadseffektiv och skalbar plattform som kommer ge oss fördelar när vi nu fortsätter vår tillväxtresa.

Ett nära samarbete med systemleverantören - en nyckel till framgång.

Under hela projektet, som startade för över ett år sedan i Norge, har Avida arbetet tätt tillsammans med systemleverantören Stacc och deras medarbetare.

- Vi har byggt upp ett starkt projektteam tillsammans med Stacc och fått upp ett bra samarbete där vi verkligen har jobbat som ett team tillsammans, berättar Louise Bennerdt, Projektledare för Avidas systembyte. En nyckel till framgång har varit att vi har haft en öppen dialog med alla projektdeltagare under hela resan oavsett om de kommer från Avida eller Stacc. Vi har också varit duktiga på att lära oss längs vägen så att vi kontinuerligt blivit bättre och bättre ju längre vi har jobbat ihop.

Dag Alvern, projektledare från Stacc lyfter också fram det goda samarbetet som har präglat projektet.

- Trots pandemin har Avida och Stacc arbetat väldigt nära tillsammans, hittat en bra rollfördelning baserad på högt förtroende och ömsesidig respekt från båda sidor, säger Dag Alvern. Det har gett korta beslutsprocesser, ett verkligt fokus på att lösa utmaningar längs vägen och gett en ökad förståelse för den slutliga lösningen.

När nu projektet går in en avslutande fas då samtliga finska privatkunder flyttas till den nya plattformen så startar arbetet för Avida att få ut maximal nytta av den ny tekniska lösning.  

- Projektet har lärt oss på Avida att arbeta på ett helt nytt sätt när vi utvecklar produkter och tjänster, säger Christopher Dughieri. Plattformen är speciellt anpassad för ständiga, agila processförbättringar över tid. Något som vi nu anpassar vårt arbetssätt efter för att få ut maximalt värde av plattformsbytet.