Bokslutskommuniké januari-december 2019

Avida fortsatte att växa under årets fjärde kvartal.

Läs hela rapporten