Varning för bedrägeriförsök! Just nu förekommer det att bedragare ringer och utger sig för att ringa från Avida. Det ser ut som att uppringaren ringer från vårt nummer 08-564 20 100. De ber om att få snabbt få information om till exempel bankkontonummer. Dela aldrig med dig av informationen via telefon och vi ringer aldrig dig ber om känslig information.
×

Bokslutskommuniké januari-december 2020

Ett stabilt kvartal i en utmanande tid

Vi lägger ett kvartal bakom oss som präglats starkt av den rådande situationen gällande Covid-19. Vi har sett en trögare utveckling gällande tillväxten i portföljen. Nettoutlåningen till allmänheten uppgick vid årsskiftet totalt till 9 979 MSEK, vilket är något lägre än föregående kvartal. Det är dock en ökning på nästan 20 procent jämfört med samma period föregående år.  

Trots att nettoutlåningen sjunkit under kvartalet har räntenettot ökat med 4 procent. Den fullständiga bokslutskommunikén finns att läsa på här

Fjärde kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019

 Januari-december 2020 jämfört med januari-december 2019

Väsentliga händelser under rapportperioden
I oktober godkände Finansinspektionen den föreslagna fusionen mellan Avida Finans och Avida Holding. Fusionsplanen, som offentliggjordes 26 juni, genomfördes som planerat i november 2020. 12 oktober ansökte Avida Holding om avnotering från Oslobörsens NOTC-lista och sista handelsdag för aktien var 16 november.