Just nu sker det många bedrägeriförsök via telefon, mejl och sms. Ett vanligt exempel är att bedragaren utger sig ringa från en bank eller en myndighet och ber dig att identifiera eller legitimera dig via BankID eller via din bankdosa. Bedrägeri- och säkerhetsinformation
×

Bokslutskommuniké januari-december 2021: Ett kvartal med stabil tillväxt och minskad risk

Under årets fjärde kvartal fortsatt volymökningen och när året summeras har utlåningen ökat med 11 % till totalt 11.076 MSEK jämfört med samma period förra året. Marginalerna är fortsatt stabila och jämfört med förra året såg vi en positiv påverkan på räntenettot tack vare fortsatt låga finansieringskostnader.

Ökade kostnader för insättningsgarantin och kostnadsposter av engångskaraktär höll dock tillbaka resultatutvecklingen och rörelseresultatet för årets sista kvartal slutade på 18 MSEK.

Fjärde kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2020

Januari-december 2021  jämfört med januari-december 2020

Väsentliga händelser efter rapportperioden
1 januari tillträdde Tine Wollebekk som ny CEO på Avida. I samband med hennes tillträde återgick Pehr Olofsson, som varit interim CEO under 2021, till sin ordinarie roll som CFO.

Den fullständiga bokslutskommunikén finns att läsa här.