Bokslutskommuniké januari-december 2022

Avida Finans AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022.

Fjärde kvartalet 2022 jämfört med fjärde kvartalet 2021

Januari-december 2022 jämfört med januari-december 2021

Väsentliga händelser efter rapportperioden
I januari sålde Avida en portfölj av förfallna svenska privatkrediter till bolaget Riverty.


Läs hela rapporten