Bokslutskommuniké januari-december 2023

Avida Finans AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023.

Fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022

Januari-december 2023 jämfört med januari-december 2022

Läs hela rapporten här