Varning: Just nu sker det många bedrägeriförsök. Kom ihåg att Avida aldrig kommer kontakta dig per telefon, sms eller mejl och be om dina bankuppgifter. För mer information om hur du skyddar dig mot bedrägerier hittar du via länken.. Bedrägerier – så skyddar du dig
×

Delårsrapport: Nya steg i rätt riktning under andra kvartalet

Vi ser en fortsatt, försiktig, volymtillväxt under årets andra kvartal. Tillväxten drevs främst av en säsongsrelaterad tillväxt i vår befintliga kundportfölj och den totala volymen ökade till 10.844 Mkr. Minskade kreditförluster och ökade intäkter jämfört med årets första kvartal gav ett resultat på 25 Mkr för perioden.

Den fullständiga delårsrapporten finns att läsa på den här länken.

Andra kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2020