Varning för bedrägeriförsök. Just nu sker det bedrägeriförsök via telefon där någon utger sig för att ringa från Avida. Läs mer om hur du skyddar dig mot bedrägriförsök här - Bedrägeri och säkerhetsinformation
×

Delårsrapport: Nya steg i rätt riktning under andra kvartalet

Vi ser en fortsatt, försiktig, volymtillväxt under årets andra kvartal. Tillväxten drevs främst av en säsongsrelaterad tillväxt i vår befintliga kundportfölj och den totala volymen ökade till 10.844 Mkr. Minskade kreditförluster och ökade intäkter jämfört med årets första kvartal gav ett resultat på 25 Mkr för perioden.

Den fullständiga delårsrapporten finns att läsa på den här länken.

Andra kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2020