Varning för bedrägeriförsök. Just nu sker det bedrägeriförsök via telefon där någon utger sig för att ringa från Avida. Läs mer om hur du skyddar dig mot bedrägriförsök här - Bedrägeri och säkerhetsinformation
×

Delårsrapport januari-mars 2022: Fortsatt lönsam volymtillväxt i en osäker omvärld

Året första kvartal innebar fortsatt volymtillväxt. Den totala utlåningen har vuxit med 4 % under kvartalet till 11,476 Mkr. Ökade volymer inom företagssegmentet, fortsatt god kostnadskontroll, stabila marginaler och fördelaktiga finansieringskostnader gjorde sammantaget av resultatet före skatt för perioden blev 26 Mkr.

Den fullständiga delårsrapporten finns att läsa här.

Första kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2021