Delårsrapport januari-september 2022: Fortsatt tillväxt och investeringar för framtiden

Osäkerheten i omvärlden ökade under årets tredje kvartal på grund av Rysslands fortsatta anfallskrig i Ukraina och allt tydligare tecken på att världen är på väg in en lågkonjunktur. Även om dessa omvärldsfaktorer påverkar vår verksamhet så innebar kvartalet en fortsatt volymtillväxt med 3 % jämfört förra kvartalet till 12 330 Mkr i total utlåning.

Under kvartalet pressas marginalerna tillfälligt av en obalans mellan ökade finansieringskostnader och utlåningsräntorna samtidigt som rörelsekostnaderna har ökat något under perioden då vi investerat ytterligare i vår verksamhet. Tillsammans med den rådande makro- och geopolitiska situationen hade detta en negativ påverkan på rörelseresultatet som landar på 16 Mkr för årets tredje kvartal.

Den fullständiga delårsrapporten finns att läsa här.

Tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021