Delårsrapport januari-september 2023: Vinst före tillväxt fortsatt i fokus

Resultatet för tredje kvartalet återspeglar att Avida fortfarande har utmaningar att ta itu med innan bolaget kan återgå till sin plan för att leverera lönsam tillväxt.

Investeringar fortsätter att göras inom Avidas verksamhet i tekniska plattformar och i det nya Norwegian/Strawberry-partnerskapet, Detta för att säkerställa att bolaget är rätt positionerat för att leverera framtida tillväxt och att kunna erbjuda en förbättrad kundupplevelse på ett effektivt och modernt sätt.

- Jag är fortsatt övertygad om att Avida nu gör de nödvändiga satsningarna och vidtar de åtgärder som krävs för att uppnå målet att bli marknadsledande, säger Tine Wollebekk, CEO.

Efter tredje kvartalet stängts emitterade Avida en ny Tier 2-obligation för 250 miljoner SEK och återbetalade sin befintliga Tier 2-obligation på 250 miljoner SEK. Möjligheten att emittera denna nya obligation under rådande marknadsförhållanden är ett bevis på tron ​​på Avidas affärsstrategi. Dessutom har den finska verksamheten avyttrat en NPL-portfölj för motsvarande drygt 30 miljoner € under fjärde kvartalet.

Tredje kvartalet 2023 jämfört med andra kvartalet 2023

Läs hela rapporten här.