Varning för bedrägeriförsök. Just nu sker det bedrägeriförsök via telefon där någon utger sig för att ringa från Avida. Läs mer om hur du skyddar dig mot bedrägriförsök här - Bedrägeri och säkerhetsinformation
×

Delårsrapport: Ökad efterfrågan gav stabil, lönsam tillväxt

Växande volymer tack vare en ökad efterfrågan på finansiering på samtliga våra marknader, ett förbättrat räntenetto och en god kostnadskontroll gav ett rörelseresultat på 33 MKR för årets tredje kvartal.

Vi såg en fortsatt stabil lånetillväxt under kvartalet och utlåning till allmänheten uppgick till 10.933 MKR i utlånad volym. Det var främst inom företagssegmentet vi såg den största tillväxten. Vi blir alltmer relevanta inom vårt segment och såg en ökad pipe-line under kvartalet. Vårt nybildade debt finance team har också börjat göra avtryck på den svenska marknaden med ett antal nya affärer under kvartalet och i den finska verksamheten ser vi stora framgångar med vår factoringprodukt där volymtillväxten varit mycket god under perioden.

Den fullständiga delårsrapporten finns att läsa här.

Tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020

Väsentliga händelser under rapportperioden
Under kvartalet har Avidas styrelse förstärkts med en ny, fristående, ledamot då Teresa Robson Capps valdes in i styrelsen. Avidas ledningsgrupp har kompletterats med Chief Compliance Officer Marie Demselius, Chief Credit Officer Lars Backman och Chief HR Officer Johan Pegelow som anslöt under perioden.