Det är många som kontaktar oss just nu därför kan våra väntetider bli lite längre än normalt. Vi ber om ursäkt för detta.
×

”Det pågår en kraftig återhämtning”

Historisk stark tro på framtiden präglar svenskt företagande. Det visar nya siffror från Konjunkturinstitutet. Siffror som får stöd av Sveriges Finansminister Magdalena Andersson när hon tidigare i veckan presenterade en mycket ljus bild av tillväxten i svensk ekonomi. Men när nu tillväxten tar fart på bred front gäller det för företagen att vara rustade för högtryck under hösten och att ha tillräckligt med likviditet i bolaget för att kunna göra nödvändiga investeringar i maskiner, personal och annat som behövs. Adam Tapper, head of sales på Business Finance på Avida, har lång erfarenhet av att hjälpa växande bolag med finansieringslösningar och han menar att det finns en lösning närmare tillhands än de flesta kanske vet om.

- Du ska aldrig låta bristen på likviditet hindra dig från att ta del av tillväxtmöjligheterna. Det går att frigöra kapital ur dina egna kundfakturor. Har du sålt och fakturerat sitter du på en utmärkt finansieringslösning som kan ge dig tillväxtpengar på kontot snabbt med hjälp av factoringtjänster.  

Med en god likviditet i ryggen blir plötsligt möjligheterna flera och lösningarna enklare enligt Adam Tapper.

- Ta hjälp av factoringtjänster, som även går att kombinera med ett företagslån, då blir det enkelt att omvandla väntan på kundernas betalning till pengar på kontot. Med pengar på kontot blir det möjligt ta del av den förväntade tillväxten i Sverige under hösten.