Exporten leder Sverige ur pandemikrisen

Det går bra för svenska exporterande bolag under inledning av året. En ökning av exporten under mars på motsvarande 10 % jämfört med samma period förra året är såklart positiva nyheter givet den pågående pandemin. En pandemi som fortsatt sätter diverse käppar i hjulen för de svenska exportbolagen. Det visar ny statistik från Statiska Centralbyrån som publicerades nyligen. En ökad orderingång från utlandet innebär ofta behov av en snabb översyn av bolagets likviditet och riskhantering för att kunna ta del av uppgången.

- De bolag som ser tillväxtmöjligheter när den stabila uppgången ser ut att hålla sig behöver ofta snabbt likviditet för att kunna betala leverantörer, löner och eventuellt göra andra investeringar, säger Adam Tapper, Head of Sales, Business Finance på Avida. Som företagare vill du aldrig tvingas tacka nej till en order på grund av kapacitetsbrist. Med tanke på den tuffa tid vi har levt i under det senaste året gäller det nu att ta tillvara på varje affärsmöjlighet.

Lösning finns i företagets fakturor

För att snabbt få tillgång till nödvändig likviditet är ett av de första alternativ att se närmare på möjligheten som de egna kundfordringarna kan ge enligt Adam Tapper.

- Företagets utestående kundfordringar kan enkelt och snabbt växlas mot likviditet på kontot med hjälp av factoring. Om du finansierar företagets fakturor, och vid behov kompletterar med ett företagslån om kapitalbehovet är lite större så har du en bra lösning på plats.

Läs mer om Avidas finansieringslösningar för företag

Ta del av statistiken om utrikeshandeln hos SCB