Företagare: Sälj fordringarna och öka företagets likviditet

Årsskiftet närmar sig och då kan det finnas skäl att se över balansräkningen. Särskilt om det finns mycket utstående kundfordringar. Anledningarna till att vilja ha se över bokslutet kan vara flera, men vanligast är att företaget vill lösgöra kapital bundet i kundfordringar för att minska risken, förbättra kassaflödet och bolagets nyckeltal.

- Oavsett om du vill ha loss kapital för fortsatt tillväxt eller om du tänker sälja ditt bolag finns det skäl att se över bokslutet och nyckeltalen genom att flytta kapitalet från balans- till resultaträkningen, säger Adam Tapper, Head of Sales på Avida. Om du finansierar dina kundfordringar med Avida kommer du minska risken samtidigt som bolaget får en höjd kreditvärdighet.

De större bankerna är sällan ett alternativ
Enligt Adam Tapper är det sällan någon mening att vända sig till de traditionella bankerna för att sälja företagets kundfordringar.
- De traditionella bankerna köper sällan kundfordringar utan regressrätt och de söker oftast större kundengagemang. Men det finns ju en snabbare och bättre lösning för alla de företag som sitter på stora intäkter bundna i kundfordringar via Avida.

Läs mer om Avidas fakturaköpstjänst