Varning: Just nu sker det många bedrägeriförsök. Kom ihåg att Avida aldrig kommer kontakta dig per telefon, sms eller mejl och be om dina bankuppgifter. För mer information om hur du skyddar dig mot bedrägerier hittar du via länken.. Bedrägerier – så skyddar du dig
×

Hur fungerar fakturabelåning? Vi guidar dig

Fordringar, försenade och uteblivna inbetalningar är ett vanligt problem för företag och verksamheter, en riskfaktor som försvårar investeringar och likviditet. Fakturabelåning kan innebära lösningen för dig som önskar minimera denna typen av risker och som behöver frigöra kapital snabbt.

Hur fungerar då fakturabelåning?

Föreställ dig att din verksamhet står inför nya satsningar och investeringar, kanske i form av ny utrustning, material eller lokaler. För att kunna genomföra detta krävs stabil ekonomi och tillgång till kapital, något som i sin tur är beroende av att dina kunder betalar för de tjänster som de köpt av dig. Eventuellt uteblivna inbetalningar leder nämligen till fordringar som i sin tur riskerar att undergräva din likviditet. Även i de fall som kunderna betalar i tid så kräver själva administrationen av fakturor och räkningar en hel del av dina och företagets resurser.

Genom att vara proaktiv och ha framförhållning så kan du dock ta kontroll över problemen, innan de ens hunnit uppstå. Kontakta ett företag som erbjuder fakturabelåning och överför kostsam administration och risk till dem.

Vilka villkor gäller för fakturabelåning?

Upp till 90 % av fakturabeloppet betalas ut till dig redan inom 24 timmar och kan sedan användas för att ta din verksamhet i nya riktningar.

Att driva företag är lika med olika typer av risker och god likviditet kan vara en stor utmaning. Kontakta oss på Avida och frigör personal- och kapitalresurser med våra tjänster inom fakturabelåning, vi har lösningen för era unika behov och förutsättningar, även i de fall som du önskar sälja en faktura.