Nöjda kunder nyckel till nya affärer i Tyskland

Att nöjda kunder är viktigt råder det ingen tvekan om. Ett tydligt bevis på det är när en befintlig företagskund nu väljer att finansiera en ny stor affär på en helt ny marknad med hjälp av Avida.

- För oss är det naturligt att följa våra kunder dit deras affärer tar dem, säger Jessica Sparrfeldt, head of Business Finance på Avida. Och nu utökar vi samarbetet med en av våra befintliga kunder när de göra nya affärer i Tyskland. Vi har satt upp ett factoringprogram för bolaget Zanders paper GmbH för att frigöra likviditet som tidigare varit bundna i kundfordringar. Zanders har nya ägare sedan början av december och vi har jobbat tillsammans med dem under förvärvsprocessen för att säkerställa rörelselikviditet efter tillträdet.

Enligt Jessica Sparrfeldt är den nya affärerna bevis på hur framgångsrikt Avida är i att vårda sina kundrelationer.

- Det är naturligtvis glädjande att de väljer att fortsätta med oss som finansiell partner, först till Belgien och nu vidare till Tyskland. Det är ett riktigt bevis på att vi är bra att vårda våra kundrelationer, men också att vi är flexibla och lyhörda när nya affärsmöjligheter dyker upp.

LÄNK!

Läs mer om Avidas finansiering för företag