Varning: Just nu sker det många bedrägeriförsök. Kom ihåg att Avida aldrig kommer kontakta dig per telefon, sms eller mejl och be om dina bankuppgifter. För mer information om hur du skyddar dig mot bedrägerier hittar du via länken.. Bedrägerier – så skyddar du dig
×

Ökad orderingång ökar behovet av att se över företagets likviditet

Svenska industribolag såg en stor ökning av orderingången under maj månad. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån. En majoritet av industrins delbranscher visar på en positiv utveckling på månadsbasis och utvecklingen av orderingången var positiv för både hemmamarknaden som ökade med 5,1 procent och exporten som såg en uppgång på 7,5 procent. Och även om man får se uppgången i ljuset av den svaga utvecklingen tidigare under pandemins så är det tecken på en god återhämtning för svensk industri. Men en så här hastigt ökad orderingång innebär ofta behov av en minst lika hastig översyn av bolagets likviditet för att kunna ta del av uppgången.

- Bolag som befinner sig i kraftig tillväxt med stor orderingång kan behöva extra likviditet snabbt för att göra nödvändiga investeringar i maskiner och personal, säger Adam Tapper, head of Sales på Avida. Att tvingas tacka nej till en order är ju något av det tråkigaste man som företag kan råka ut för. Speciellt nu när ekonomin har varit hårt ansträngd under pandemin och många företag har gått på sparlåga.

Lösning finns ofta hos företaget

För att snabbt ordna den nödvändiga likviditeten bör man som företagare först se på möjligheten som de egna kundfordringarna kan ge enligt Adam Tapper.
- Om företaget har utestående kundfordringar kan dessa enkelt och snabbt växlas mot likviditet på kontot med hjälp av factoring. Så ett tips är att du säljer eller överlåter företagets fakturor och om du behöver ytterligare kapital kan du addera ett företagslån till lösningen.

Läs mer om Avidas finansieringslösningar för företag

Ta del av statistiken om orderingången hos SCB