Varning: Just nu sker det många bedrägeriförsök. Kom ihåg att Avida aldrig kommer kontakta dig per telefon, sms eller mejl och be om dina bankuppgifter. För mer information om hur du skyddar dig mot bedrägerier hittar du via länken.. Bedrägerier – så skyddar du dig
×

Rekordstor framtidstro hos exportbolagen

58 procent av Sveriges största exportföretag räknar med en ökad orderingång under det kommande året. Det visar nya siffror från Svenska Exportkreditnämnden SEK. Det är en tydlig ökning jämfört med i höstas, då motsvarande andel var 51 procent en markant högre siffra än för bara sex månader sedan och ett rejält kliv framtå jämfört med situationen för ett år sedan. Exportföretagens framtidstro har aldrig tidigare varit så högt. En viktig indikator för den bransch som står för halva Sveriges BNP – exportindustrin. Men full fart framåt kräver också en god likviditet i bolaget, något som framför allt de lite mindre bolagen känner av just nu.

- Bolag som befinner sig i kraftig tillväxt med stor orderingång kan behöva extra likviditet snabbt för att göra nödvändiga investeringar i maskiner och personal, säger Adam Tapper, head of Sales på Avida. Att tvingas tacka nej till en order är ju något av det tråkigaste man som företag kan råka ut för. Särskilt nu när ekonomin har varit hårt ansträngd under pandemin och många företag har gått på sparlåga. Då är ju varje order värdefull.

Lösning finns ofta hos företaget

För att snabbt ordna nödvändig likviditet bör man först se på möjligheten som de egna kundfordringarna kan ge enligt Adam Tapper.

- Om ditt företag har utestående kundfordringar kan du enkelt och snabbt växla dessa mot likviditet på kontot med hjälp av factoring. Sälj eller överlåt dina fakturor och om du behöver ytterligare kapital kan du addera ett företagslån till lösningen.

Läs mer om Avidas finansieringslösningar för företag

Ta del rapporten hos Sveriges exportkreditnämnd SEK

Fakta om Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro. Indexet väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Indexet låg för ett år sedan på minus 35 och i höstas på plus 29. Nu tar det ytterligare ett stort kliv uppåt till rekordhöga plus 46, vilket är det högsta värdet i Exportkreditbarometerns historia.