Varning för bedrägeriförsök. Just nu sker det bedrägeriförsök via telefon där någon utger sig för att ringa från Avida. Läs mer om hur du skyddar dig mot bedrägriförsök här - Bedrägeri och säkerhetsinformation
×

Se till att du har pengar till löneutbetalningen

Har du, liksom många andra, pengar som ligger bundna i kundfordringar? Låt inte det bli ett likviditetsproblem för dig! Avida kan hjälpa dig att frigöra pengarna genom att finansiera dina kundfakturor. Om du säljer dina fakturor till Avida har du pengarna redan nästan dag - och täckning till löner eller plötsliga utgifter som dyker upp.

Sälj fakturan för tryggare likviditet

Har du mycket arbete? Vad kul! Men, du kommer väl ihåg att fakturera? Det är lätt att arbeta så mycket att faktureringen blir eftersatt, och sen fakturering kan leda till problem när det är dags för löneutbetalningar eller betalning till dina leverantörer.

Så kommer du ihåg att fakturera

Om du väljer att låta Avida sköta din fakturahantering, tar vi hand om hela processen från utskick av faktura till påminnelser och du kan använda tiden till fler uppdrag istället.

Avida hjälper dig framåt!