Just nu sker det många bedrägeriförsök via telefon, mejl och sms. Ett vanligt exempel är att bedragaren utger sig ringa från en bank eller en myndighet och ber dig att identifiera eller legitimera dig via BankID eller via din bankdosa. Bedrägeri- och säkerhetsinformation
×

Svenska importbolag – så kan ni lösa likviditetsutmaningen

Svensk import ökade med 14 % under årets första nio månader jämfört samma period förra året. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån Att svensk import ångar på är ju i grunden bra när vi samtidigt ser en ökad export något som sammantaget ger en positiv bytesbalans i Sverige. Men att vara ett importföretag har sina utmaningar rent finansiellt. Något som Adam Tapper, Head of Sales på Avida, vet hur man som bolag ska hantera.  

- Att Sveriges importbolag har fullt upp och fortsätter växa under pågående pandemi är i grunden väldigt positivt så klart. Men för de som jobbar med import kan det uppstå utmaningar då bolagets likviditet sätts på hårda prov när leverantörer utomlands ska ha betalt i förskott, transporttid och det varulager du bygger upp i väntan på försäljning binder kapital. Men det finns lösningar på likviditetsproblemen som bland annat kan vara factoring där du kan finansiera dina fakturor eller att du belånar ditt varulager.  

Lösning finns i bolaget 

För att snabbt få tillgång till nödvändig likviditet är ett av de första alternativ att titta närmare på möjligheten som de egna kundfordringarna och det egna varulagret enligt Adam Tapper. 

- Företagets utestående kundfordringar och varulager kan enkelt och snabbt växlas mot likviditet på kontot med hjälp av factoring och företagslån. Om du väljer att finansierar företagets fakturor, och vid behov kompletterar med ett företagslån om kapitalbehovet är lite större så har du en bra lösning på plats.   

 

Läs mer om Avidas företagsfinansiering 

Läs mer hela rapporten från Statistiska Centralbyrån