Varning för bedrägeriförsök! Just nu förekommer det att bedragare ringer och utger sig för att ringa från Avida. Det ser ut som att uppringaren ringer från vårt nummer 08-564 20 100. De ber om att få snabbt få information om till exempel bankkontonummer. Dela aldrig med dig av informationen via telefon och vi ringer aldrig dig ber om känslig information.
×

Tillverkande exportbolag visar fortsatt styrka

Uppgången för svenska exporterande industribolag fortsätter att hålla i sig. Industrin såg en stabil ökning av orderingången på totalt hela 8,5 procent när januari 2020 jämförs med samma månad i år. Bland de branscher som går allra bäst under perioden är exporterande tillverkningsindustrin med en ökad orderingång på 13, 5 procent årets första månad jämfört med samma period 2020. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån. En ökad orderingång från utlandet innebär ofta behov av en snabb översyn av bolagets likviditet och riskhantering för att kunna ta del av uppgången.

- De bolag som ser tillväxtmöjligheter när den stabila uppgången ser ut att hålla sig behöver ofta snabbt likviditet för att kunna betala leverantörer, löner och eventuellt göra andra investeringar, säger Adam Tapper, Head of Sales, Business Finance på Avida. Som företagare vill du aldrig tvingas tacka nej till en order på grund av kapacitetsbrist. Med tanke på den tuffa tid vi har levt i under det senaste året gäller det att ta tillvara på varje ny affärsmöjlighet.

Lösning finns i företagets fakturor

För att snabbt få tillgång till nödvändig likviditet är ett av de första alternativ att se närmare på möjligheten som de egna kundfordringarna kan ge enligt Adam Tapper.

- Företagets utestående kundfordringar kan enkelt och snabbt växlas mot likviditet på kontot med hjälp av factoring. Om du finansierar företagets fakturor, och vid behov kompletterar med ett företagslån om kapitalbehovet är lite större så har du en bra lösning på plats.

Läs mer om Avidas finansieringslösningar för företag

Ta del av statistiken om orderingången hos SCB