Just nu sker det många bedrägeriförsök via telefon, mejl och sms. Ett vanligt exempel är att bedragaren utger sig ringa från en bank eller en myndighet och ber dig att identifiera eller legitimera dig via BankID eller via din bankdosa. Bedrägeri- och säkerhetsinformation
×

Tine Wollebekk, ny CEO på Avida: Jag vill att Avida ska vara bäst i branschen när det gäller att lösa kunders problem.

Med många års erfarenhet från ledande befattningar inom bank och finans i Norden, Europa och Asien tar Tine Wollebekk ett nytt steg då hon tillträder som CEO på Avida. Tine Wollebekk kommer närmast från en roll som CEO för Bank Norwegian och hon är väldigt tydlig med vad hon vill uppnå tillsammans med de anställda på Avida.

- Jag vill att Avida ska vara bäst i klassen när det gäller att lösa kunders problem, säger Tine Wollebekk. Vi ska sträva efter att vara en välkänd marknadsledare och topp tre inom flexibla finansieringslösningar för privatpersoner och företag, vi måste implementera digitalisering i hela värdekedjan och jag vill också att branschens bästa talanger ska välja att komma och jobba hos oss.

Tydligt fokus för framtiden

Efter ett par veckor ombord på Avida har Tine Wollebekk redan en klar bild av vilka fokusområden som är viktiga framöver och hur företaget ska ta steg på vägen för att nå de högt uppsatta målen.

  1. Kundcentrerade i allt vi gör

- Frågan vi alltid bör ställa oss är: Vad är problemet vi kommer att lösa för kunden? Om vi ​​kan svara tydligt på den frågan har vi kommit långt. Jag upplever att det finns ett stort kundfokus i Avida redan och det är något vi måste utveckla och stärka ytterligare. När vi skapar värde för våra kunder betyder det också att vi skapar långsiktigt värde och tillväxt för oss som ett företag.

  1. Digitalisering och analys

- Vi har tagit viktiga steg i och med bytet till vår nya affärsplattform Stacc. Vi har nu en plattform som hjälper oss att fortsätta växa vår digitala verksamhet. Men om vi ska vara ledande har vi en bit kvar och vi måste tänka digitalisering genom hela vår värdekedja – både för kunden och för alla våra interna processer. För att lyckas med den uppgiften måste vi förstå och analysera vår kunddata, det finns mycket att vinna på den analysen. Om vi ​​lyckas kommer vi att ha marknadsledande tjänster, en snabb och smidig utveckling och en skalbar verksamhet.

  1. Rätt personer på rätt plats

- Jag vill att alla som arbetar på Avida ska nå sin fulla potential och känna att de får maximal användning av sina kunskaper och talanger. Jag vill att branschens bästa ska välja att komma till oss och vilja stanna. Att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att vara avgörande för oss.

Feedbackkultur är nyckeln

På Avida ska varje enskild medarbetare känna att de bidrar till det övergripande målet. Ett viktigt verktyg för att lyckas är att ha en väl fungerande feedbackkultur.

- Jag gillar att bygga nya företag och jag gillar att bygga kultur, säger Tine. Det är viktigt för mig att alla känner sig delaktiga i Avida.

Avidas resa mot en topposition i branschen där lönsamhet, långa kundrelationer och nöjda medarbetare kommer bli viktigt pusselbitar har börjat under Tine Wollebekks ledning.