Växande företag har svårt med extern finansiering

Sveriges ekonomi håller hög takt och många småföretag vill växa och utveckla sina verksamheter med nya investeringar. Men hela 52 % av småföretagarna uppger att det är ganska eller väldigt svårt att få extern finansiering i tillväxtfasen. Det visar branschorganisationen Företagarnas finansieringsundersökning 2018 som publicerades nyligen. Den vanligaste finansieringsformen för företagen är fortsatt banklån men det finns anledning att titta på andra och bättre alternativ som inte ställer så svårt höga krav på säkerhet och personlig borgen.

- Många bolag har en relativt tunn balansräkning och har därför svårt att finansiera sin tillväxt genom traditionella banklån, säger Jessica Sparrfeldt, head of Business Finans på Avida. Ett mer modernt sätt är att frigöra kapital genom att sälja kundfordringarna och istället använda den likviditeten till att investera i bolaget och i framtiden.

Lån via släkt och vänner ofta privatekonomisk risk

Företagarnas undersökning visar också att en vanlig källa till finansiering är lån via släkt och vänner. En lösning som ofta innebär en privatekonomisk risk för de inblandade.

- Om behov av ytterligare finansiering uppkommer så vill jag lyfta fram den kompletterande kredit som bland annat Avida kan erbjuda, säger Jessica Sparrfeldt. Det är ett mycket bättre alternativ än att låna av släkt och vänner. I vår bedömning utgår vi från bolagets kassaflöde tillsammans med historiken och kan då göra en prognos på det framtida kassaflödet. Då kan vi enklare låta bolaget växa sin kredit i takt med att nya behov uppstår.

Läs mer om Avidas finansieringslösningar

Läs rapporten hos Företagarna

LÄNKAR!