Avgifter och tidigare allmänna villkor

Avgifter/kostnader som kan tillkomma i samband med försening samt tidigare allmänna villkor för våra produkter.