Det foregår for tiden svindelforsøk via sosiale medier, telefon, e-post og SMS. Svindlere utgir seg for å representere en bank eller en myndighet og ber deg identifisere eller autentisere deg via BankID eller via bankboksen din. Hvis du mistenker svindel eller hvis noe er for godt til å være sant, avslutte samtalen umiddelbart
×

Ny finansavtalelov i Norge – dette betyr det for deg som kunde

Den nye finansavtaleloven (Lov om finansavtaler) trer i kraft 1. januar 2023 og erstatter gjeldende finansavtalelov fra 1999. For lovgiveren (Stortinget) har det vært viktig å styrke forbrukervernet og å gjennomføre en rekke nye EU-regler. Din bank eller ditt finansforetak kan ikke i avtalen gi deg som forbruker dårligere vilkår enn det som følger av loven.

De fleste endringene sammenlignet med i dag gjelder derfor forbrukerkunder og ikke næringskunder. Dette gjøres blant annet gjennom økte krav til den informasjon du som forbruker skal få før avtaleinngåelse. Dette gjøres også for å forsikre seg om at du har forstått den viktigste informasjonen. Det vil også kunne skje andre endringer, ved at varsler du mottar underveis i en avtales løpetid kan se litt annerledes ut og ha et annet innhold.
Den nye loven gjelder både nye og eksisterende avtaler, men det betyr ikke at eksisterende avtaler må inngås på nytt, disse vil fortsatt løpe.
Noen regler i den nye loven kan gå foran avtalebestemmelser dersom disse ikke samsvarer med loven. Reglene om angrerett for finanstjenester for forbrukere er nå tatt inn i Loven. Angrefristen for kredittavtaler er 14 dager.

Banker og andre finansforetak er pålagt å ha rutiner for behandling av klager og krav fra kundene og skal ligge på hjemmesiden. Klager og krav fra kunder skal besvares skriftlig. Senest innen 15 dager skal det gis et svar på klagen eller så skal det innenfor denne tiden opplyses når kunden vil motta endelig svar.

Den nye loven pålegger banken eller finansforetaket å sende deg flere varslinger. Det er viktig å lese alle brev og meldinger fra banken eller finansforetaket. Husk samtidig at banker, finansforetak, offentlige myndigheter eller andre seriøse aktører aldri vil be deg om å oppgi passord/personlige koder via telefon, SMS eller annen type elektronisk kommunikasjon.

Inngår du en låneavtale hvor det er avtalt at kredittyter kan gjøre endringer i avtalte renter, gebyrer eller andre kostnader vil kredittyter sende deg et varsel ved endring. Gjøres det slike endringer skal kredittyter gi en begrunnelse for endringene. Du trenger ikke aktivt gjøre noe ved varsel fra kredittyter om endring av avtalen. Om du ikke foretar deg noe vil dette anses som et passivt samtykke til endringen som kredittyter foreslår.

For endringer som varsles fra og med 1. juli 2023, vil forslag om endring av renter, gebyrer og andre kreditt-kostnader sendes med to måneders varsel etter den nye finansavtaleloven. Endringen må være saklig begrunnet i de alminnelige kredittvilkårene. Endringen aksepteres ved passivt samtykke (det vil si at du ikke trenger å gjøre noe om du aksepterer den foreslåtte endringen). Hvis du ikke ønsker å samtykke til endringen må du innen den fristen som er oppgitt i varselet, ta kontakt med kredittyter. Dersom du nekter å samtykke til en endring kan det medføre at kredittyter sier opp avtalen med deg. Oppsigelsesfristen vil i så fall være to måneder fra oppsigelsesvarsel. Nærmere informasjon om dette vil følge av varselet om renteendring fra kredittyter.

Les gjerne mer på Finans Norge eller kontakt Avida på forbruker@avidafinans.no eller 23 33 50 50.