Avida har framgångsrikt emitterat obligationer

Avida Finans AB har framgångsrikt emitterat efterställda Tier 2-obligationer om SEK 250 miljoner

Avida Finans Aktiebolag (publ) har emitterat efterställda Tier 2-obligationer (supplementärkapital) om SEK 250 miljoner, bankens första obligationstransaktion, med förfall 2028 och första möjlighet till återlösen i november 2023. Obligationerna betalar en ränta om 3 månader Stibor + 6.50 procent per år. Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska institutionella investerare och kommer ytterligare att stärka bolagets starka kapitalsituation samt möjliggöra för fortsatt lönsam tillväxt.

Emittenten avser att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Carnegie Investment Bank och DNB Markets agerade finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen och Roschier Advokatbyrå agerade legal rådgivare.

 

För mer information kontakta Tord Topsholm, CEO på Avida, telefon 072-402 44 35 eller e-post: tord.topsholm@avida.se