Pressmeddelanden

Här hittar du samtliga Avidas pressmeddelande som publicerats på svenska från 31 oktober 2018.

2019

2019-10-31
Extra bolagsstämma i Avida Holding AB (publ)

2019-10-25
Avida Holding AB (publ) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om NOK 75 miljoner med teckningsåtaganden om motsvarande belopp från nyckelaktieägare

2019-10-16
Delårsrapport januari-september 2019 Avida Finans AB (publ)

2019-08-23
Delårsrapport januari – juni 2019 Avida Finans AB (publ)

2019-07-11
Avida offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

2019-06-26
Avida startar samarbete med europeisk låneplattform

2019-06-19
Avida Finans har framgångsrikt emitterat efterställda Additional Tier 1-obligationer om SEK 200m

2019-06-17
Avida lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

2019-06-04
Avida Finans AB (publ) utvärderar möjligheten att emittera primärkapitaltillskott

2019-05-31
Kommuniké från årsstämman i Avida Finans AB (publ)

2019-05-29
Avida Finans AB (publ) publicerar delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-10
Avida Finans AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

2019-05-29
Kallelse till Årstämma i Avida Finans AB (publ)

2019-02-28
Förändringar i styrelsen för Avida Finans AB (publ)

2019-02-22
Q4 resultat 2018, Avida Holding AB (publ)

2019-02-06
Avida Holding AB (publ) planerar börsintroduktion

2019-01-15
Avida satsar vidare på företagsmarknaden, rekryterar från Danske Bank

2019-01-10
Avida lanserar digitalt företagslån

2018

2018-12-20 
Ny styrelseordförande för Avida Holding från 1 januari 2019

2018-12-07 
Avida Finans AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

2018-10-31 
Avida Finans AB har framgångsrikt emitterat efterställda Tier 2-obligationer om SEK 250 miljoner