Pressmeddelanden

Här hittar du samtliga Avidas pressmeddelande som publicerats på svenska från 31 oktober 2018.

2020

2020-08-20
Delårsrapport januari-juni 2020

2020-08-04
Bolagsstämmoprotokoll från Extra bolagsstämma i Avida Finans AB (publ) gällande val av nya styrelseledamöter

2020-08-04
Bolagsstämmoprotokoll från Extra bolagsstämma i Avida Finans AB (publ) gällande planen att fusionera bolaget med Avida Holding AB (publ)

2020-07-28
Riktad nyemission till KKR genomförs

2020-07-15
Kallelse till extra bolagsstämma i Avida Finans AB (publ)

2020-07-08
Villkoren för den villkorade riktade nyemissionen till KKR uppfyllda; genomförande beräknas ske den 28 juli 2020

2020-07-01
Kallelse till extra bolagsstämma i Avida Finans AB (publ)

2020-06-26
Fusionsplan Avida Holding AB och Avida Finans AB (publ)

2020-06-26
Avida Holding AB och Avida Finans AB (publ) beslutar att fusioneras, villkorat av att affär med KKR stängs, för att minska administrationskostnader - avnotering av Avida Holding ABs aktier som en konsekvens

2020-05-29
Delårsrapport januari – mars 2020

2020-05-27
Kallelse till extra bolagsstämma i Avida Holding AB (publ)

2020-05-27
Omförhandlade villkor för den villkorade riktade nyemissionen till KKR; KKR kommer att lämna ett reviderat villkorat erbjudande om 26 NOK per aktie till samtliga aktieägare

2020-05-13
Avida Finans AB (publ) senarelägger publiceringen av Q1-rapporten till den 29 maj

2020-05-08
Kommuniké från årsstämman i Avida Finans AB (publ)

2020-05-01
Förändringar i styrelsen för Avida Finans AB (publ)

2020-04-23
Avida Finans AB (publ) gör extra kreditförlustreservering på 39 MSEK i första kvartalet

2020-04-02
Avida Finans AB (publ) publicerar årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2019

2020-04-02
Kallelse till årsstämma i Avida Finans AB (publ)

2020-02-20
Avida välkomnar KKR som ny huvudaktieägare och offentliggör en villkorad riktad nyemission om cirka NOK 300 miljoner till KKR, tillsammans med information om KKRs avsikt att utföra ett villkorat erbjudande om NOK 33 per aktie till samtliga aktieägare

2020-02-20
Bokslutskommuniké Avida Finans AB (publ)

2019

2019-10-31
Extra bolagsstämma i Avida Holding AB (publ)

2019-10-25
Avida Holding AB (publ) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om NOK 75 miljoner med teckningsåtaganden om motsvarande belopp från nyckelaktieägare

2019-10-16
Delårsrapport januari-september 2019 Avida Finans AB (publ)

2019-08-23
Delårsrapport januari – juni 2019 Avida Finans AB (publ)

2019-07-11
Avida offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

2019-06-26
Avida startar samarbete med europeisk låneplattform

2019-06-19
Avida Finans har framgångsrikt emitterat efterställda Additional Tier 1-obligationer om SEK 200m

2019-06-17
Avida lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

2019-06-04
Avida Finans AB (publ) utvärderar möjligheten att emittera primärkapitaltillskott

2019-05-31
Kommuniké från årsstämman i Avida Finans AB (publ)

2019-05-29
Avida Finans AB (publ) publicerar delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-10
Avida Finans AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

2019-05-29
Kallelse till Årstämma i Avida Finans AB (publ)

2019-02-28
Förändringar i styrelsen för Avida Finans AB (publ)

2019-02-22
Q4 resultat 2018, Avida Holding AB (publ)

2019-02-06
Avida Holding AB (publ) planerar börsintroduktion

2019-01-15
Avida satsar vidare på företagsmarknaden, rekryterar från Danske Bank

2019-01-10
Avida lanserar digitalt företagslån

2018

2018-12-20 
Ny styrelseordförande för Avida Holding från 1 januari 2019

2018-12-07 
Avida Finans AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

2018-10-31 
Avida Finans AB har framgångsrikt emitterat efterställda Tier 2-obligationer om SEK 250 miljoner