hero-img

Företagslån

Låt inte bristen på kapital stå i vägen för tillväxten

Företagslån

I kombination med factoring erbjuder Avida olika typer av företagslån för att finansiera tillväxt eller stärka likviditeten i den löpande verksamheten. Avida kan erbjuda revolverandre krediter för att jämna ut säsongsvariationer eller amorterande krediter upp till tre år.  Tillsammans hittar vi det lån eller finansiering som passar just er - oavsett om ni är ett mindre företag eller en stor företagsgrupp.  

Kontakta oss om du vill diskutera finansieringslösningar för ditt företag.

Kundansvariga Företag

contact_person_img

Adam Tapper

Head of Sales
Telefon: 073 922 06 22
contact_person_img

Daniel Malmberg

Key Account Manager
Telefon: 072 402 44 14
contact_person_img

Johan Heldt

Key Account Manager
Telefon: 072 402 44 90
contact_person_img

Ercan Aziman

Head of Professional Investors
Telefon: 46737368545