Just nu sker det många bedrägeriförsök via telefon, mejl och sms. Ett vanligt exempel är att bedragaren utger sig ringa från en bank eller en myndighet och ber dig att identifiera eller legitimera dig via BankID eller via din bankdosa. Bedrägeri- och säkerhetsinformation
×

Delårsrapport januari – mars 2020

Bra leverans trots en turbulent omvärld. Så sammanfattar Avidas CEO Tord Topsholm årets första kvartal och är samtidigt väldigt ödmjuk inför den ovissa framtiden. 

- Årets första kvartal innebar en fortsatt tillväxt med en volymökning på 50 % jämfört samma period 2019 och Avida har nu en total utlåning på 9.523 MSEK, säger Tord Topsholm, CEO på Avida. Efterfrågan för våra produkter är fortsatt stark och vi har stängt ett flertal fina affärer inom företagsutlången under kvartalet. Avida har även fått godkänt att gå med i de statliga garantiprogrammen i både Norge, Sverige och Finland vilket innebär att vi kan hjälpa fler företagare att klara sig igenom den pågående krisen.

Januari – mars 2020 jämfört med januari – mars 2019

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Läs rapporten här