Delårsrapport januari-mars 2023

Investeringar och ökade intäkter före tillväxt
Årets första kvartal innebar en positiv intäktsutveckling tack vare omprissättning av befintliga engagemang både för konsument- och företagsmarknaden. Volymerna ökade försiktigt under perioden inom Företagsmarknaden samtidigt såg vi en minskad utlåning inom konsumentsegmentet. Detta är drivet av dels en försäljning av fallerade lån i Sverige samt en medveten försiktig nyrekrytering för att anpassa oss till det rådande makroläget.

Första kvartalet 2023 jämfört med första kvartalet 2022

Den fullständiga delårsrapporten finns att läsa här.