Just nu sker bedrägeriförsök via sociala medier, telefon, mejl och sms. Bedragare utger sig för att representera en bank eller en myndighet och ber dig att identifiera eller legitimera dig via BankID eller via din bankdosa. Om du misstänker att det är ett bedrägeri eller om något är för bra för att vara sant så ska du avsluta samtalet på en gång. Bedrägeri- och säkerhetsinformation
×

Kommuniké från årsstämman i Avida Finans AB (publ) 

Avida Finans AB (publ) hade årsstämma den 2 juni 2023 i Stockholm för verksamhetsåret 2022. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman. 

Årsstämman fastställde resultat och balansräkning i Avida Finans AB (publ) samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören för räkenskapsåret 2022. 

Val av styrelse och revisor  

Stämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma till styrelsen välja följande personer: Varun Khanna, Daniel Knottenbelt, Geir Langfeldt Olsen, Celina Midelfart, Vaibhav Piplapure och Teresa Robson-Capps.  

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, för närvarande med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2024. 

Arvode till åt styrelse och revisor 

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att bevilja Teresa Robson-Capps ett styrelsearvode om 60 000 GBP för tiden intill nästa årsstämma. Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. 

Läs hela protokollet från årsstämman

Läs kallelesen till årsstämman