Varning för bedrägeriförsök! Just nu förekommer det att bedragare ringer och utger sig för att ringa från Avida. Det ser ut som att uppringaren ringer från vårt nummer 08-564 20 100. De ber om att få snabbt få information om till exempel bankkontonummer. Dela aldrig med dig av informationen via telefon och vi ringer aldrig dig ber om känslig information.
×

Tillverkande exportbolag, missa inte chansen

Svenska exporterande industribolag såg en kraftig ökning av orderingången på totalt hela 17,3 procent under 2020 jämfört med året innan. De branscher som går allra bäst under årets sista månad är tillverkningsindustrin, kemiskindustri och mineralindustrin. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån. En hastigt ökad orderingång från utlandet innebär ofta behov av en snabb översyn av bolagets likviditet och riskhantering för att kunna ta del av uppgången.

- De bolag som befinner sig en tillväxtfas när nu exporten verkar återhämtar sig behöver ofta snabbt likviditet för att kunna betala leverantörer, löner och eventuellt göra andra investeringar, säger Jessica Sparrfeldt, Head of Business Finance på Avida. Som företagare vill man ju aldrig tvingas tacka nej till en order på grund av kapacitetsbrist. Med bakgrund av att världens ekonomier var under pandemipress förra året gäller det nu att ta tillvara på varje affärsmöjlighet.

Lösning finns ofta hos företaget

För att snabbt ordna nödvändig likviditet är ett första alternativ att se på möjligheten som de egna kundfordringarna kan ge enligt Jessica Sparrfeldt.

- Om företaget har utestående kundfordringar kan dessa enkelt och snabbt växlas dessa mot likviditet på kontot med hjälp av factoring. Sälj eller överlåt företagets fakturor och om du behöver ytterligare kapital kan du addera ett företagslån till lösningen. Samtidigt som du snabbt förbättrar likviditeten lämnar du också över risken för att fakturorna inte betalas till oss.

Läs mer om Avidas finansieringslösningar för exporterande företag

Ta del av statistiken om orderingången hos SCB